Home

organizujemy
projektujemy
zarządzamy

Jesteśmy zespołem wielobranżowym specjalizującym się w projektowaniu infrastruktury kolejowej i drogowej

NASZA SPECJALIZACJA

Specjalizujemy się w projektowaniu, doradztwie technicznym i w zarządzaniu projektami infrastrukturalnymi w dziedzinie budownictwa komunikacyjnego, w szczególności kolejowego. Bez względu na stopień złożoności zadania, zawsze oferujemy naszym klientom wysoką jakość usług oraz kompleksowe i optymalne ekonomicznie rozwiązania.

nasze
usługi

ramowy program inwestycji oraz ogólna wizja obiektów budowlanych spełniająca ten program, a często również przybliżone oszacowanie kosztów inwestycji,
plan projektu, w którym określane są i krytycznie analizowane wszystkie szczegóły operacyjne wdrażania projektu, a więc uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz te związane ze środowiskiem naturalnym
projekt wstępny stanowiący podstawę sporządzenia: programu funkcjonalno-użytkowego, niezbędnego do przeprowadzenia postępowania publicznego, karty informacyjnej przedsięwzięcia, wymaganej przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
projekty stanowiące podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę,
projekty stanowiące uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym,. służące wyborowi wykonawcy robót, wykonaniu robót budowlanych, kontroli ich jakości oraz odbioru zrealizowanych obiektów,

co nas wyróżnia

Znamy doskonale polski rynek i realia w zakresie procedur obowiązujących w administracji publicznej oraz polskich kolejach. Działamy nieszablonowo w rozwiązywaniu problemów technicznych i proceduralnych, bo nie boimy się wyzwań.

nasze silne strony

Specjalizujemy się w świadczeniu usług projektowych w zakresie prac studialnych, projektów budowlanych, wykonawczych i powykonawczych. Dokładamy maksymalnych starań, aby nasze usługi reprezentowały wysoki poziom techniczny, były realizowane terminowo i spełniały wymagania klienta.

chcesz dołączyć
do naszego zespołu?

Czekamy na Twoje CV!